Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch tiếp công dân
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2023 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 26/12/2022 Tải về
2 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2022 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 04/01/2022 Tải về
3 Nội quy tiếp công dân 03/01/2022 Tải về
4 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 23/11/2020 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 429

Tổng số lượt xem: 3156201