Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch tiếp công dân
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 15/05/2024 Tải về
2 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 15/03/2024 Tải về
3 Thông báo Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 25/12/2023 Tải về
4 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 17/12/2023 Tải về
5 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộctỉnh Quảng Ngãi 16/12/2023 Tải về
6 Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2023 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 26/12/2022 Tải về
7 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2022 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 04/01/2022 Tải về
8 Nội quy tiếp công dân 03/01/2022 Tải về
9 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 23/11/2020 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2212

Tổng số lượt xem: 4879606