Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 276/BDT-CSDT V/v phổ biến thông báo tuyển sinh học dự bị đại học của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, năm học 2022-2023 04-05-2022
2 277/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2021 để chuẩn bị nội dung phục vụ đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân năm 2022 04-05-2022
3 275/QĐ-BDT Về việc cử ông Phạm Đình Thời, Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng an ninh năm 2022 tại Trung Đoàn 887 (khóa 31) 29-04-2022
4 273/BDT-VP V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam 29-04-2022
5 271/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-04-2022
6 272/BDT-CSDT V/v cung cấp số liệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý 28-04-2022
7 271/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
8 270/BDT-VP V/v báo cáo kết quả thưc hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cash hành chính giai đoạn 2016-2022 25-04-2022
9 268/BDT-TTB V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 25-04-2022
10 266/BDT-VP V/v xin phép vắng mặt tại cuộc họp 22-04-2022
11 265/BDT-CSDT V/v góp ý Dự thảo khung thuyết minh dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý và cử cán bộ làm đầu mối liên hệ 22-04-2022
12 267/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 22-04-2022
13 264/BDT-VP Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022-2023 21-04-2022
14 262/QĐ-BDT Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 20-04-2022
15 261/BDT-VP Giấy ủy quyền Điều hành và xử lý công việc của Ban Dân tộc 20-04-2022
16 263/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc từ năm 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Phục vụ Đoàn Thanh tra UBDT) 20-04-2022
17 258/QĐ-BDT Quyết định về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 để tổ chức đưa đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh phía Bắc. 20-04-2022
18 260/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 20-04-2022
19 259/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 20-04-2022
20 256/BC-BDT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021 20-04-2022
21 257/BDT-CSDT V/v điều chỉnh vị trí tờ bản đồ thực hiện thu hồi đất để xây dựng: Trụ điện 22KV thuộc dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 20-04-2022
22 255/TB-BDT Thông báo Về việc đưa, đón đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các huyện về thành phố Quảng Ngãi để đi tham quan, học tập ngoài tỉnh năm 2022 20-04-2022
23 251/BDT-CSD V/v cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 19-04-2022
24 253/BDT-VP V/v đăng ký danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số 19-04-2022
25 254/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo khung thuyết minh dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 19-04-2022
26 252/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 19-04-2022
27 249/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 19-04-2022
28 248/BC-BDT Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" 19-04-2022
29 250/BDT-VP Về việc đăng ký các môn thi đấu và danh sách Đoàn tham gia Hội thao chào mừng kỹ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022) lần thứ IX-Năm 2022 tại tỉnh Gia Lai 19-04-2022
30 247/QĐ-BDT Quyết định Thành lập tổ Chuyên gia xét thầu, gói thầu: Thuê xe đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022. 18-04-2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 684

Tổng số lượt xem: 1750330