Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1472/BDT-CSDT V/v khẩn trương báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo (lần 2) 19-12-2023
2 1471/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025 19-12-2023
3 1470/BDT-VP V/v đăng ký tham gia diễn tập thực chiến an toàn thông tin năm 2023 (đợt 2) 18-12-2023
4 1468/BDT-CSDT Tờ trình đề nghị công nhận bổ sung vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2027 18-12-2023
5 1469/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh 18-12-2023
6 1467/TTr-BDT Tờ trình về việc đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2027 18-12-2023
7 1466/BDT-VP Cử công chức tham dự Lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại năm 2023 15-12-2023
8 1465/BDT-VP Cử công chức phụ trách công tác thi đua - khen thưởng tham gia chấm điểm chéo của Khối 15-12-2023
9 1461/BDT-VP V/v góp ý tài liệu Quy hoạch IPv6 cho hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-12-2023
10 1463/BDT-VP V/v rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 15-12-2023
11 1462/BDT-VP V/v góp ý tài liệu Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0 15-12-2023
12 1464/BC-BDT BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 15-12-2023
13 1460/BDT-VP Tở trình về việc đề nghị công nhận Đơn vị học tập năm 2023 15-12-2023
14 1458/TTr-BDT Tờ trình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa các phòng làm việc lãnh đạo và Hội trường trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh. Địa điểm xây dựng: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 15-12-2023
15 1459/BDT-VP V/v tham gia Khóa học và làm bài kiểm tra trắc nghiệm "Thanh toán không dùng tiền mặt và an toàn thông tin trên môi trường số" trên Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi 15-12-2023
16 1455/TB-BDT Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 15-12-2023
17 1452/BDT-TT Về việc báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 15-12-2023
18 1456/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 15-12-2023
19 1454/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH V/v tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích năm 2023 15-12-2023
20 1457/BDT-VP V/v báo cáo kết quả rà soát, bổ sung thông tin mã định danh điện tử theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 15-12-2023
21 1453/QĐ-BDT Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân năm 2023 15-12-2023
22 1451/BDT-CSDT V/v rà soát, làm rõ nhu cầu bố trí dân cư xen ghép thuộc dự án 2, Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 14-12-2023
23 1446/QĐ-BDT Về việc trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các Đội đạt giải tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường PTDTNT THCS Minh Long năm 2023 14-12-2023
24 1448/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình thuộc nội dung số 01, tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 14-12-2023
25 1445/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Trần Văn Tân, nhân viên bảo vệ 14-12-2023
26 1447/BDT-CSDT Báo cáo rà soát, cập nhật hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 14-12-2023
27 1450/TTr-BDT V/v thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 14-12-2023
28 1437/QĐ-BDT Về việc trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các Đội đạt giải tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường PTDTNT THCS Sơn Tây năm 2023 13-12-2023
29 1443/BDT-TT V/v bổ sung tài liệu minh chứng chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2023 13-12-2023
30 1444/BDT-VP V/v báo cáo kết quả khảo sát cấp về ứng dụng CNTT và CĐS trong XTTM 13-12-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1744

Tổng số lượt xem: 4841392