Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 324/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm trong quý II năm 2022 23-05-2022
2 322/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 23-05-2022
3 323/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu nămvà nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 23-05-2022
4 319/BDT-TTB Về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2021 20-05-2022
5 316/GM-BDT Giấy mời Tham gia báo cáo chuyên đề (Ngày 23/5/2022;...; 02/6/2022) 20-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2172

Tổng số lượt xem: 2030873