Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
51 272/BDT-CSDT V/v cung cấp số liệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý 28-04-2022
52 271/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
53 270/BDT-VP V/v báo cáo kết quả thưc hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cash hành chính giai đoạn 2016-2022 25-04-2022
54 268/BDT-TTB V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 25-04-2022
55 266/BDT-VP V/v xin phép vắng mặt tại cuộc họp 22-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2389

Tổng số lượt xem: 2030487