Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26 298/BDT-CSDT V/v khảo sát tình hình, phản ánh, kiến nghị phục vụ đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân năm 2022 và trao tặng điện thoại thông minh, cấp đài radio người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ngày 31/5/2022) 17-05-2022
27 295/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-05-2022
28 296/BDT-TTB V/v đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị về chuyên đề Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên nhằm hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh năm 2022 16-05-2022
29 294/BDT-CSDT V/v kiểm tra, khảo sát thực địa việc chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Trà Bồng (Ngày 18/5/2022) 16-05-2022
30 297/BDT-TTB V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 16-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2756

Tổng số lượt xem: 2031253