Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 319/BDT-TTB Về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2021 20-05-2022
2 316/GM-BDT Giấy mời Tham gia báo cáo chuyên đề (Ngày 23/5/2022;...; 02/6/2022) 20-05-2022
3 317/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
4 318/BDT-CSDT Về việc cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 20-05-2022
5 320/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,và cơ cấu tổ chức của Phòng Chính sách Dân tộc 20-05-2022
6 307/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 19-05-2022
7 315/BDT-CSDT Về việc phối hợp đón tiếp Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng 19-05-2022
8 312/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Khối thi đua các cơ quan TMTH 19-05-2022
9 310/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-05-2022
10 308/BDT-CSDT V/v tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng 19-05-2022
11 311/QĐ-BDT Quyết định Về việc giao dự toán kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêuthực hiện tập huấn tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn các huyện miền núi. 19-05-2022
12 309/BDT-VP Về việc triển khai thực hiện quyết định số 315/QĐ-UBDT của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT 19-05-2022
13 314/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban 19-05-2022
14 313/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ban 19-05-2022
15 306/BDT-VP Đăng ký giao ước thi đua năm 2022 18-05-2022
16 301/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc Hội 17-05-2022
17 305/BDT-VP Về việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh 17-05-2022
18 299/BDT-VP Về việc báo cáo kế hoạch biên chế năm 2023 17-05-2022
19 302/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 17-05-2022
20 304/BDT-CSDT V/v phổ biến thông báo tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2022-2023 của Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh 17-05-2022
21 300/BC-BDT Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trao trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 17-05-2022
22 303/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 17-05-2022
23 298/BDT-CSDT V/v khảo sát tình hình, phản ánh, kiến nghị phục vụ đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân năm 2022 và trao tặng điện thoại thông minh, cấp đài radio người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ngày 31/5/2022) 17-05-2022
24 295/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-05-2022
25 296/BDT-TTB V/v đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị về chuyên đề Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên nhằm hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh năm 2022 16-05-2022
26 294/BDT-CSDT V/v kiểm tra, khảo sát thực địa việc chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Trà Bồng (Ngày 18/5/2022) 16-05-2022
27 297/BDT-TTB V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 16-05-2022
28 293/BC-BDT Báo cáo Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách liên quan đến phân định miền núi, vùng cao 13-05-2022
29 288/BDT-CSDT V/v cử đại biểu tham dự Hội thảo 12-05-2022
30 289/BDT-CSDT V/v hướng dẫn về xác định tiêu chí "có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập ổn định" để thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 12-05-2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 427

Tổng số lượt xem: 1757777