Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021

05/01/2022

Quang cảnh tại Hội nghị

Chiều ngày 31/12/2021, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Chủ trì Hội nghị có ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và ông Đinh Văn Yên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

Hội nghị đã nghe và thảo luận sôi nổi về nội dung các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Dân tộc tỉnh năm 2021 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Khuyến học; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2020, tình hình thực hiện ngân sách năm 2021 và dự toán chi ngân sách năm 2022.

Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban trình bày báo cáo

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ thêm các nội dung đã trình bày trong các báo cáo và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Đoàn viên công đoàn như Quy chế chi tiêu nội bộ đã được Hội nghị thông qua. Ngoài ra, Hội nghị đã tập trung thảo luận sâu về các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đạt được của tập thể, cá nhân giai đoạn 2022-2025 và trong năm 2022. Đoàn Chủ tịch đã tích cực giải đáp, trao đổi về các nội dung ý kiến tham gia của các thành viên tham dự Hội nghị và tiếp thu các ý kiến đã tham gia để bổ sung hoàn thiện các văn bản theo đúng quy định.

Thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 03 thành viên, để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, cơ quan theo Điều 2 Nghị định 159/2016/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng Ban trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị đã tổ chức trao khen thưởng của Trưởng Ban cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích trong công tác trong năm 2021 cụ thể: Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 04 tập thể, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 18 cá nhân; tặng Giấy khen cho 06 cá  nhân và  02 tập thể đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; một cá nhân được Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích trong hoạt động phong trào công đoàn năm 2021.

Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh  phát biểu bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, ông Trần Văn Mẫn, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: Hội nghị CBCC là hoạt động chính trị dân chủ rộng rãi của CBCC và người lao động nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan, của công đoàn và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Đây cũng là dịp để CBCC và người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để lãnh đạo cơ quan tiếp thu và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách cho CBCC và người lao động.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí…phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 2025./.

Văn Yên

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2317

Tổng số lượt xem: 1957877