Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số thôn của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 1/10/2019

03/09/2020 22:37    317

Biểu 18a: Số thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 1/10/2019

Biểu 18a: Số thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 1/10/2019

Tài liệu đính kèm: 18a.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 652

Tổng số lượt xem: 4054752