Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020

21/01/2021

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 20/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025”, Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham dự.

 

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến cuối năm học 2015-2016, bậc mầm non có 208 trường, trong đó có 76 trường thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Số trẻ mầm non người dân tộc thiểu số (DTTS) đến lớp là 11.264/21.057 trẻ, tỷ lệ 53,49%, trong đó: Trẻ nhà trẻ ra lớp đạt tỷ lệ 3,6%, mẫu giáo ra lớp đạt 90,2%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi 99,2%. Cấp tiểu học có 235 trường, trong đó có 80 trường với 305 điểm trường, với 20.544/97.395 học sinh, học sinh DTTS chiếm tỷ lệ 21,09%.

Ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tham dự Hội nghị

Kết quả đạt được so với mục tiêu của Quyết định số 80: Tỷ lệ trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ được huy động ra lớp năm sau cao hơn năm trước, tuy nhiên chưa đạt so với chỉ tiêu của Đề án, trẻ mẫu giáo đạt 90,62% (vượt 0,62%); 100% trẻ em người DTTS được tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Tỷ lệ học sinh tiểu học ra lớp đạt 100% và hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 98%. Học sinh người DTTS hoàn thành tiểu học đạt trên 98% (đạt chỉ tiêu Đề án). Chất lượng môn tiếng Việt, học sinh DTTS hoàn thành là 19.881/20.762 tổng số học sinh DTTS đạt tỷ lệ 95,76% cao hơn năm học 2015-2016 là 43%.

 

Quảng Ngãi tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh đồng bào DTTS

Có thể thấy, sau 03 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu của giai đoạn 2017-2020 đã đạt và vượt kế hoạch; chất lượng hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh vùng DTTS trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học được nâng lên rõ rệt. Nhiều hoạt động tăng cường tiếng Việt được cơ sở giáo dục, giáo viên triển khai sáng tạo cả về hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục. Môi trường tiếng Việt phong phú, đa dạng, tạo nhiều cơ hội để trẻ được giao tiếp, làm giàu ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ, tạo nền tảng giúp nâng cao chất lượng dạy và học toàn cấp và là giải pháp góp phần thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông.

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã đặt ra định hướng triển khai hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2021-2025, như sau:

Mục tiêu:

- Đến năm 2025, có ít nhất 50% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, có ít nhất 95% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp.

- Duy trì vững chắc tỷ lệ trẻ em DTTS trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi ở mức 100%.

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học vùng DTTS được bồi dưỡng công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt; 100% trường mầm non, trường tiểu học vùng DTTS được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học tăng cường tiếng Việt.

Nhiệm vụ:

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền;

- Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS trong các cơ sở giáo dục;

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác tại vùng DTTS; đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ DTTS;

- Tiếp tục tăng cường học liệu, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục;

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động tăng cường tiết Việt./.

 

                                                                                                                                   Mạnh Bình

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2329

Tổng số lượt xem: 1958043