Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Ban Dân tộc và Hội Nông dân ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

31/12/2021

Quang cảnh tại Hội nghị ký kết

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự có lãnh đạo, đại diện phòng, ban của 2 đơn vị. Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm, hai cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng đồng bào DTTS, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân là người DTTS, phối hợp giải quyết ổn thỏa những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để nông dân người DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

ông Trần Văn Mẫn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu

Tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân là người DTTS trong giải quyết việc làm, hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế và thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ của đồng bào DTTS; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh phát biểu

Phối hợp tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025 tới hội viên nông dân là đồng bào DTTS để các hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực…

Hai bên tham gia ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Định kỳ hằng năm, hai bên cũng phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín và hội viên hội nông dân; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng, hội viên ở các cấp hội vùng DTTS và miền núi; bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc và tiếng dân tộc cho cán bộ các cấp,... bên cạnh đó kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực cho giai đoạn tiếp theo./.

Mạnh Bình

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2303

Tổng số lượt xem: 1958034