Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho học sinh năm 2020

03/10/2020

Quảng cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật (Ảnh Hải Hoàn)

Hôn nay, ngày 03/10/2020, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông (THPT) Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho học sinh năm 2020. Dự khai mạc có các Thầy, Cô giáo, Bí thư Đoàn trường và gần 500 học sinh các khối 10, 11 và khối 12.

 

 

Thầy Nguyễn Đỡ, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp bồi dường kiến thức pháp luật (Ảnh Hải Hoàn)

Thầy Nguyễn Đỡ, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhấn mạnh: Mục đích, yêu cầu là trang bị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự và chính sách dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho học sinh. Trên cơ sở đó, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm cúa các em học sinh trong việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong. Đồng thời, tuyên truyền cho gia đình, người thân và cộng đồng dân cư tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung; Luật Giao thông đường bộ, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội và chính sách dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Thầy Phó hiệu trưởng yêu cầu các em học sinh chấp hành tốt nội quy, tập trung nghe Báo cáo viên truyền đạt nội dung và tích cực phát biểu những vấn đề còn vướng mắc.

Báo cáo viên Công an tỉnh báo cáo chuyên đề về Luật Giao thông đường bộ, các nội dung về phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội (Ảnh Hải Hoàn)

Báo cáo viên Công an tỉnh đã báo cáo về Luật Giao thông đường bộ, các nội dung về phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua và những nội dung mà các em học sinh cần nắm để nâng cao ý thức chấp hành ngày càng tốt hơn

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh báo cáo chuyên đề về các chính sách dân tộc, công tác dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước (Ảnh Hải Hoàn).

 

Báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong các văn kiện của Đảng quan điểm của Đảng về công tác dân tộc luôn đảm bảo nguyên tắc các dân tộc “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Đồng thời, tập trung làm rõ một số chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Cụ thể các chính sách về giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; các Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Đề án Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật; các nội dung về bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, các chính sách riêng có của tỉnh Quảng Ngãi như: Chính sách khên thưởng hộ thoát ngheo, thoát cận nghèo; Chính sách khuyến khích làm ra nhiều sản phẩm; Chính sách cấp không một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán; chính sách hỗ trợ cho sinh viên, học viên, nghiên cứ sinh là người đồng bào DTTS; chính sách cấp radio cho người có uy tin và phương pháp để các em góp phần tuyên truyền, vận động gia đình mình, bà con, thôn, xóm và cộng động dân cư trong vùng trong việc chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo viên cũng khẳng định tính nhất quán của Đảng ta về vấn đề tự do tín ngưỡng: không một tôn giáo nào hoạt động đúng pháp luật mà bị cấm đoán. Không một công dân nào bị ép buộc theo hoặc không theo một tín ngưỡng nào. Tất cả đều trên cơ sở tự nguyện. Đó là điểm cốt lõi trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đồng thời, nghiêm cấm và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc, chống phá chủ nghĩa xã hội, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân.

Quang cảnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức

Lớp bồi dưỡng kiến thức kết thúc trong bầu không khí tràn đầy niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là Quốc hội vừa mới ban hành Nghị quyết 88 và Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Niềm tin đó, được thể hiện trên từng khuôn mặt rạng rõ của các em học sinh. Đây cũng chính là nguồn nhân lực đồng bào DTTS trong tương lai của tỉnh nhà./.

                                                                                                                          Hoài Châu

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2617

Tổng số lượt xem: 1919134