Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo tuyển sinh học dự bị đại học của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, năm học 2022-2023

05/05/2022    148

Thông báo tuyển sinh học dự bị đại học của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh học dự bị đại học của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, năm học 2022-2023

Tài liệu đính kèm: CV SỐ 28. DBĐHNT.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3188

Tổng số lượt xem: 2619380