Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tỷ lệ km theo loại đường giao thông từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện/của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số tính đến ngày 01/10/2019

03/09/2020 22:43    327

Tỷ lệ km theo loại đường giao thông từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện/của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số tính đến ngày 01/10/2019

Tỷ lệ km theo loại đường giao thông từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện/của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số tính đến ngày 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 14b.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 916

Tổng số lượt xem: 4596962