Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

11/06/2022 09:47    618

Chiều ngày 10/6/2022, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Tham dự Lễ ký có ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên - Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; bà Lê Na, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của hai đơn vị.

 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Na ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở thảo luận dự thảo tại buổi ký kết, hai đơn vị thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trọng tâm là các dự án, tiểu dự án về phụ nữ dân tộc thiểu số và các nội dung khác của Chương trình có liên quan tới đối tượng được ưu tiên là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung ký kết dựa trên cơ sở kết hợp chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, nhằm hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số; tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại cấp cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động hỗ trợ.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng huyện, chú trọng mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp sạch, du lịch; củng cố, xây dựng mới mô hình địa chỉ an toàn, mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm thiết thực hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em vùng đồng bào dân tộc và miền núi; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ hội các cấp; bồi dưỡng nâng cao kiến thức về giới, lồng ghép giới cho cán bộ là người dân tộc và công chức, viên chức làm công tác dân tộc các cấp; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc, tạo nguồn cán bộ kế cận đáp ứng được các yêu cầu về trình độ, phẩm chất, năng lực đảm nhiệm công tác góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh…

Hai đơn vị sẽ triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác bằng kế hoạch hoạt động hằng năm với những nội dung thiết thực, sát tình hình thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; nội dung bám sát Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác báo cáo định kỳ, chuyên đề; cho ý kiến tham gia đối với các hoạt động, giải pháp thực hiện công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em đồng bào dân tộc; tổ chức hội nghị, chiến dịch truyền thông lớn nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi liên quan đến các định kiến và khuôn mẫu giới, các tập tục văn hóa có hại, các vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; phối hợp nghiên cứu, thí điểm, vận động thực hiện các gói chính sách về sinh đẻ an toàn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em…

                                                                                                                                            Văn Yên

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1734

Tổng số lượt xem: 4841327