Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi”

22/12/2021

Quang cảnh Hội thảo

Sáng ngày 17/12/2021, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi”. Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh; ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; TS.Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, PCT Liên hiệp Hội tỉnh; TS. Đỗ Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Ban thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện miền núi; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh: Kon Tum, Quảng Nam và các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn của Hội thảo, ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh nêu rõ: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là khu vực còn nhiều tồn tại khó khăn về phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển nhưng chưa mạnh, chưa đều, chưa có yếu tố mới mang tính đột phá thúc đẩy nền kinh tế; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp, nhưng kết quả sản xuất lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Trước những vấn đề đó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi Khóa XX cũng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội giảm ghèo bền vững ở các huyện miền núi.

Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Nhân, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tóm tắt khái quát tình hình về điệu kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; những thuận lợi khó khăn trong phát triển sản xuất và định hướng hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của tỉnh sẽ là: Phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng cách tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, kinh tế tuần hoàn,... đổi mới sáng tạo, tổ chức lại sản xuất để đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững; tổ chức sản xuất khoa học theo hình thức chuỗi liên kết với quy mô sản xuất hàng hóa phù hợp; phải xem sản xuất theo chuỗi là phương thức chính để huy động sự tham gia của doanh nghiệp, người dân, nhà khoa học,… thông qua các hình thức HTX, tổ hợp tác…, huy động nhiều nguồn lực để tạo thành sức mạnh tổng hợp đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương miền núi; tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát triển thị trường; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm đặc sản, đặc hữu, có lợi thế so sánh, có giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào quản lý và sản xuất để gia tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Tại hội thảo, có 19 tham luận tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng các mô hình tổ chức phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm; công tác quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ; định hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao thu nhập của hộ dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà giáo ưu tú. TS. Bùi phụ Anh, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ông Đào Minh Hường, Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phtas biểu tại Hội nghị

TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo.

Trên cơ sở các tham luận, ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo, làm tài liệu khoa học mang tính lý luận, thực tiễn để các tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp giải pháp phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi.

                                                                                               Quang Bình

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2257

Tổng số lượt xem: 1958178