Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi tỉnh năm 2020

07/09/2020

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo theo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Minh Long

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 4126/UBND-KT về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện có liên quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3768/UBND-KT ngày 14/8/2020 và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 

1. Đối với việc xác định tiêu chí để đánh giá điều kiện để được hưởng chính sách là "có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập ổn định": Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, lập hồ sơ các hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo theo đúng quy định tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh.

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo theo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Sơn Hà

2. Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà khẩn trương tổng hợp, gửi Sở Tài chính đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc hỗ trợ, biểu dương khen thưởng trong năm 2020 đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo để Sở Tài chính thẩm tra theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2020.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm đôn đôn, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện nội dung Điểm 2 nêu trên. Trên cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh và hồ sơ của UBND cấp huyện, Sở Tài chính khẩn trương rà soát, thẩm tra và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh năm 2020 trước ngày 20/9/2020./.

                                                                                               Hoài Châu

 

 

Tài liệu đính kèm: 00qungngibanhnhquytnh.rar

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2164

Tổng số lượt xem: 1958566