Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tải hồ sơ rà soát phân định vùng DTTS&MN, khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

01/04/2020

Tải hồ sơ rà soát phân định vùng DTTS&MN, khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

Tải hồ sơ rà soát phân định vùng DTTS&MN, khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

Tài liệu đính kèm: Phan dinh vung DTTS va MN.rar

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2233

Tổng số lượt xem: 1958261