Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
21 299/BDT-VP Về việc báo cáo kế hoạch biên chế năm 2023 17-05-2022
22 302/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 17-05-2022
23 304/BDT-CSDT V/v phổ biến thông báo tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2022-2023 của Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh 17-05-2022
24 300/BC-BDT Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trao trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 17-05-2022
25 303/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 17-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2143

Tổng số lượt xem: 2031367