Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Diện tích đất canh tác được tưới tiêu của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020 22:56    432

Diện tích đất canh tác được tưới tiêu của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Diện tích đất canh tác được tưới tiêu của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 7.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2191

Tổng số lượt xem: 4841093