Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

14/09/2020 16:20    651

Quang cảnh Bộ Kể hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Dân tộc tập huấn điều tra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3349/UBND-KT ngày 21/7/2020 về việc công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 và hoàn thiện báo cáo thống kê công tác dân tộc và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 878/UBDT-KHTC ngày 20/7/2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 với các nội dung sau:

 

1. Trên cơ sở số liệu của Ủy ban Dân tộc chia sẻ, bàn giao kết quả điều tra cho các tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã đăng tải toàn bộ kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi lên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh (tại banner bên phải: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KTXH 53 DTTS TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2019) hoặc truy cập vào liên kết https://bandantoc.quangngai.gov.vn/web/ban-dan-toc-tinh/ket-qua-dieu-tra-53-dtts-2019).

2. Kết quả của điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 là những thông tin quan trọng và hữu ích, Ủy ban Dân tộc đã sử dụng dữ liệu này trong việc xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và đã được 100% đại biểu Quốc hội có mặt thông qua vào ngày 19/6/2020.

3. Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 nêu trên để phục vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển của ngành, địa phương.

Chi cục Thông kê huyện Sơn Hà tập huấn điều tra

Ban Dân tộc tỉnh sẽ có nhiều tin, bài viết có liên quan để thông tin đến bạn đọc được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh tại mục “Điều tra KT-XH 53 DTTS”./.

                                                                                                                                Văn Yên

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 986

Tổng số lượt xem: 4572376