Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

23/04/2020

Để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2020 các cấp, các ngành có liên quan triển khai nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và thị xã Đức Phổ từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, với những nội dung sau:

Mục đích

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo do Nhà nước hỗ trợ thực hiện và các mô hình do nhân dân tự thực hiện có hiệu quả tạo cho hộ nghèo chủ động lao động, sản xuất trên chính nguồn tài chính của mình; tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Yêu cầu

Nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả phải xuất phát từ cộng đồng, phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng vùng miền. Mô hình phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Mô hình phải liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện đảm bảo quy trình, điều kiện, phương thức, định mức theo quy định; được tiếp cận kỹ thuật trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo và thoát cận nghèo.

Đối tượng, phạm vị thực hiện

Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; trên địa bàn các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và trên địa bàn phường Phổ Minh và xã Phổ Khánh thuộc thị xã Đức Phổ.

Người dân xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây chuẩn bị nhân rộng mô hình

Người dân xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây chuẩn bị nhân rộng mô hình

UBND huyện Sơn Tây tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo

UBND huyện Sơn Tây tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo

5. Nội dung thực hiện

09 mô hình, gồm các mô hình: Chăn nuôi bò cái địa phương sinh sản; chăn nuôi dê bản địa sinh sản; phát triển chăn nuôi heo bản địa; cải tiến chăn nuôi bò cái lai Zebu F2; phát triển chăn nuôi gà ta; chăn nuôi bò cái Zebu sinh sản; nuôi heo ky sinh sản; chăn nuôi trâu cái nội sinh sản nhân rộng mô hình cam sành).

Số hộ tham gia: 598 hộ (hộ nghèo: 370, hộ cận nghèo: 157, hộ mới thoát nghèo: 71) với tổng kinh phí thực hiện hơn 11.574 triệu đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương: 8.924 triệu đồng, vốn đối ứng của người dân: 2.411 triệu đồng, vốn vay ưu đãi: 236 triệu đồng và vốn khác: 11 triệu đồng.

                                                                                                                                   Hoài Châu

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2642

Tổng số lượt xem: 1957691