Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tây Trà đẩy mạnh thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

09/04/2020

Tây Trà là huyện vùng cao nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, dân số toàn huyện đến cuối năm 2019 có 4.792 hộ với 20.168 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Co. Đến cuối năm 2019, còn 2.582 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 59,54%, trong đó tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo là chủ yếu. Huyện có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, phân bổ không đều, núi non hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa lũ. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, trình độ dân trí còn thấp, cơ sở hạ tầng còn khó khăn; còn xảy ra các tập tục lạc hậu như: ma chay cúng bái; đời sống vật chất, tinh thần của người đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn.

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể và Nhân dân trong thời gian qua đã chú trong tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đã làm cho Nhân dân nhận thức được tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là hành vi vi phạm pháp luật và những hệ lụy, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực trong vùng đồng bào DTTS, đến việc duy trì giống nòi. Vì vậy, qua 03 năm (2017 – 2019) trên địa bàn huyện chỉ còn 34 cặp tảo hôn; đặc biệt là tình trạng tảo hôn năm sau giảm 50% so với năm trước (năm 2017 có 19 cặp tảo hôn, năm 2018 còn 10 cặp tảo hôn và năm 2019 chỉ còn 5 cặp tảo hôn) không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Kết quả này, thể hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm, xuyên suốt đến tận cơ sở và các hoạt động triển khai Đề án có hiệu quả và thiết thực trong đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm, xuyên suốt

UBND huyện và BCĐ thực hiện đề án huyện đã tổ chức quán triệt các nội dung văn bản đến UBND các xã, thôn; UBND các xã đã quán triệt đến người dân biết về nội dung Đề án: Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” (Đề án); Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; các văn bản của UBND tỉnh, của Ban Dân tộc, của Huyện ủy, của UBND huyện Tây Trà và của Mặt trận và các Hội đoàn thể.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Tây Trà tổ chức tập huấn

Đại biểu dự tập huấn phát biểu

Một số hoạt động thiết thực và hiệu quả

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình, các chính sách kế hoạch hóa gia đình; kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào DTTS

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được thường xuyên và kịp thời; các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hình ảnh như Pa nô, áp phích, tờ rơi, các bản tin liên quan đến nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,... đã góp phần tác động trực quan nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức; đặc biệt là các hộ dân thực hiện chưa tốt việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Nguyên nhân, tồn tại cần khắc phục trong thời gian đến

Tuy nhiên, anh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu, những tập tục như hứa hôn vẫn còn tồn tại; trình độ dân trí và nhận thức pháp luật về hôn nhân và gia đình của người dân còn hạn chế, nhất là tư tưởng cho con có vợ, có chồng sớm để khỏi gánh nặng cha mẹ; sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý, giáo dục con em của các bậc cha mẹ; nhất là các bậc phụ huynh do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn phải đi xa để làm ăn; có nơi, có lúc việc tuyên truyền chưa được thường xuyên, quan tâm đúng mức; các vi phạm chưa được xử lý nghiêm minh, thiếu kiên quyết; một bộ phận trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi và yêu đương sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn của bản thân và gia đình.

Phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến

Kể từ ngày 01/4/2020, huyện Tây Trà được nhập vào huyện Trà Bồng theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, để thực hiện được Kế hoạch giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyện thống trên địa bàn huyện Tây Trà cũ nói riêng và huyện Trà Bồng mới nói chung đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể và Nhân dân trong huyện Trà Bồng trong thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân; nâng cao vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận, các hội đoàn thể và người có uy tín; xây dựng mô hình, nêu gương người tốt, việc tốt; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và thực hiện nghiêm túc chế độ Hội nghị sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định./.

Hoài Châu

Tài liệu đính kèm: 867NQ-UBTVQH14_10-01-2020_VV sắp xếp các đơn vị hành chính.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2526

Tổng số lượt xem: 1957714