Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

17:38 18/06/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

17:36 16/03/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

17:35 10/03/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022
Triển khai thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

17:31 09/03/2022

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 Khoá XX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Để thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

21:02 13/11/2021

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

14:14 05/10/2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

14:15 04/10/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

14:13 15/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

14:12 30/06/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh

14:05 30/06/2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh
VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

21:54 29/12/2020

VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
VĂN BẢN KIỂM CHỨNG NĂM 2020

VĂN BẢN KIỂM CHỨNG NĂM 2020

21:52 29/12/2020

VĂN BẢN KIỂM CHỨNG NĂM 2020
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

08:26 20/12/2020

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

10:35 19/03/2019

ahoma">   TT   ​Số/Kí hiệu​ Ngày ban hành Trích yếu ​ ​​   01   ​...
Văn bản về cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh

Văn bản về cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh

10:08 15/03/2019

TT  ​Số/Kí hiệu​ Ngày ban hành Trích yếu​​​  01  ​205/KH-BDT 05/4/2019  Kế hoạch về việc tuyên truyền CCHC năm 2019​ 02  203/KH-BDT 05/4/2019 ​Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá TTHC 2019​ ​03  204/KH-BDT 05/4/2019 Kế hạch về việc kiểm tra, rà soát VB QPPL 2019  ​04  ​822/K​H-BDT​ 26/12/2018 Kế hoạch về việc thực hiện CCHC trong năm 2019 ​ 05 ​881/BC-BDT ​26/12/2018 ​Báo cáo công tác CCHC năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019  ​06 ​132/BC-BDT ​18/3/2019 ​Báo cáo về kết quả kiểm soát TTHC quý I năm 2019​ ​07 ​335/KH-BDT ​28/5/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2019​​DT.pdf
Văn bản về cải cách hành chính của UBND tỉnh

Văn bản về cải cách hành chính của UBND tỉnh

04:36 27/02/2019

TT  ​Số/Kí hiệu​ Ngày ban hành Trích y​​ếu​​​  01 375/QĐ-UBND 22/3/2019 Q​uyết định về vệc công bố TTHC năm 2019 02  18/KH-UBND 11/02/2019 Kế hoạch về việc rà soát đánh giá TTHC năm 2019 ​03  169/KH-UBND 30/01/2019 Kế hoạch thực hiện về kiểm soát TTHC năm 2019 04 2393/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định về việc ban hành kế hoạch cảo cách hành chính năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi​  ​05 ​224/QĐ-UBND 18/02/2019 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019  06 ​10/KH-UBND 29/01/2019 Kế hoạch về việc  phát động phong trào thi đua trong CCHC ​ 07 ​83/KH-UBND ​04/06/2018 ​Kế hoạch thực hiện tinh giản bộ máy  ​08 ​ ​ ​Kế hoạch tuyên truyền Quyết định 17/QĐ-UBDT  ​09 ​24/KH-UBND ​24/02/2019 ​Kế hoạch kiểm tra hoạt động TTCH năm 2019  
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 391

Tổng số lượt xem: 1813029