Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 730/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh "Điều tra thuốc Bảo vệ thực vật" 03-06-2022
2 442/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài "Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân vô sinh và xây dựng mô hình dự phòng, can thiệp điều trị bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi" 15-04-2022
3 441/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chế biến một số sản phẩm thực phẩm có giá trị từ rong biển góp phần phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi”. 15-04-2022
4 429/GM-SKHCN GM họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài "Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ nguồn lợi Don" 14-04-2022
5 392/GM-SKHCN Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp ngăn ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. 08-04-2022
6 203/GM-SKHCN Giấy mời tham gia mở Hồ Sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 02-03-2022
7 1731/GM-SKHCN Giấy mời Tham dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (nếp ngự Sa Huỳnh, nếp Cút). 02-12-2021
8 1602/GM-SKHCN Giấy mời Họp Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 11-11-2021
9 1577/GM-SKHCN Giấy mời tham dự họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả đề tài "Xác định cơ cấu cây trồng hiệu quả trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi" 08-11-2021
10 1364/GM-SKHCN Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án Trâu Mura 01-10-2021
11 1096/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng KH&CN tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2021 09-08-2021
12 1090/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng DMục Nvu KHCN 2022- Linh vục Khoa học xã hội (thay GM so 1052) 06-08-2021
13 1085/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KHCN 2022 lĩnh vực công nghệ thông tin (Thay thế cho Giấy mời số 1035/GM-SKHCN ngày 30/7/2021 thay đổi thời gian họp) 06-08-2021
14 1077/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN "Rác thải sinh hoạt" 06-08-2021
15 1063/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Chăn nuôi thực hiện năm 2022 03-08-2021
16 1054/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thực hiện năm 2022 (Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ) 03-08-2021
17 1052/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đông xác đinh nhiệm vụ KHCN lĩnh vực Khoa học Xã hội (thay GM số 1017 ngày 28.7.2021) 03-08-2021
18 1043/GM-SKHCN Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học nông nghiệp – ngành Thủy sản thực hiện từ năm 2022 02-08-2021
19 1036/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án KH&CN "Lạc Tịnh Thọ" 30-07-2021
20 1035/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN 2022 (Công nghệ thông tin) 30-07-2021
21 1034/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2022 ( lĩnh vực Tài nguyên môi trường) 30-07-2021
22 1033/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022 thuộc lĩnh vực Trồng trọt 30-07-2021
23 1029/GM-SKHCN Giấy mơi họp Hội đồng tư vấn xác đinh nhiệm vụ KHCN- KH Nhân văn ( thay GM số 1016) 30-07-2021
24 1023/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2022, lĩnh vực Khoa học Y - Dược 29-07-2021
25 1018/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng tư vấn đề xuất NV KHCN cấp thiết địa phương 28-07-2021
26 1017/GM-SKHCN Giấy mời họp gọi đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN 2022 (lĩnh vực KH Xã hội) 28-07-2021
27 1016/GM-SKHCN Giấy mời họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN năm 2022 (KHNV) 28-07-2021
28 935/GM-SKHCN Giấy mời tham dự lập họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 đối với nguồn gen cây trồng 12-07-2021
29 904/GM-SKHCN Giấy mời hop Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài Ma-Gang 06-07-2021
30 791/GM-SKHCN Về việc họp đánh giá nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án khoa học và công nghệ 17-06-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2692

Tổng số lượt xem: 2029431