Truy cập nội dung luôn
Bản tin Khoa học và Công nghệ số 02-2024

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 02-2024

13:47 03/05/2024

CHỦ ĐỀ CHUNG: Tuyên truyền thông điệp ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); các chương trình, kế hoạch của tỉnh liên quan về phát triển tài sản trí tuệ; bài viết về hoạt động sở hữu trí tuệ của tỉnh; kết quả hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương phát triển tài sản trí tuệ; phát huy sáng kiến ở các doanh nghiệp, người dân; kết quả Cuộc thi KNĐMST lần thứ 5 năm 2023; kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024; thông tin KH&CN phục vụ cho doanh nghiệp…

Bản tin Khoa học và công nghệ số 01-2024

Bản tin Khoa học và công nghệ số 01-2024

08:58 04/03/2024

CHỦ ĐỀ CHUNG: Bài viết tập trung phản ánh, giới thiệu các chủ trương, chính sách KH&CN; kế hoạch KH&CN năm 2024; kết quả các đề tài, dự án KH&CN; các nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực y học nhằm kỷ niệm ngày Ngày Đo lường Việt Nam (20/1), Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2); các ứng dụng KH&CN phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống;…

Bản tin Khoa học và công nghệ số 06-2023

Bản tin Khoa học và công nghệ số 06-2023

08:32 02/01/2024

CHỦ ĐỀ CHUNG: Tuyên truyền thành tựu KH&CN trong các lĩnh vực của đời sống, sản xuất; tổng kết hoạt động của Sở trong năm 2023; các bài viết chào xuân Giáp Thìn 2024...

Bản tin Khoa học và công nghệ số 05-2023

Bản tin Khoa học và công nghệ số 05-2023

09:06 02/11/2023

Chủ đề chung: Tuyên truyền phản ánh xung quanh vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hoá trên thị trường nhân kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10); Thông tin về tình hình ứng dụng KHKT, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu công nghệ mới được áp dụng tại các doanh nghiệp nhân ngày doanh nghiệp Việt Nam (13/10); giới thiệu văn bản pháp quy về TCĐLCL; thủ tục cấp phép thiết bị X quang y tế;
Bản tin Khoa học và công nghệ số 04-2023

Bản tin Khoa học và công nghệ số 04-2023

08:24 06/09/2023

CHỦ ĐỀ CHUNG: Bài viết về KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh; giống cây trồng, vật nuôi; các mô hình ứng dụng KH&CN ở vùng nông thôn, miền núi của tỉnh; các mô hình khởi nghiệp; các nghiên cứu, ứng dụng trong y tế; thông tin KH&CN…

Bản tin Khoa học và công nghệ số 03-2023

Bản tin Khoa học và công nghệ số 03-2023

16:10 03/07/2023

CHỦ ĐỀ CHUNG: Bài viết giới thiệu ngày KH&CN Việt Nam và bài viết về kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN của tỉnh ở các lĩnh vực... nhân kỷ niệm ngày KH&CN (18/5); thông điệp ngày môi trường thế giới (nhân kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6); bài viết về doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tấm gương sản xuất giỏi (ngày Quốc tế lao động - 1/5); bài viết kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp…

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 01-2023

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 01-2023

10:03 21/03/2023

CHỦ ĐỀ CHUNG: Bài viết tập trung phản ánh, giới thiệu các chủ trương, chính sách KH&CN; kết quả hoạt động KH&CN năm 2022 và kế hoạch KH&CN năm 2023; công tác cải cách hành chính; kết quả các đề tài, dự án KH&CN; các nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực y học nhằm kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2); các ứng dụng KH&CN phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống; các sự kiện KH&CN nổi bật năm 2022…

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 05-2022.

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 05-2022.

10:19 23/11/2022

CHỦ ĐỀ CHUNG: Tuyên truyền phản ánh xung quanh vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hoá trên thị trường nhân kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10); Thông tin về tình hình ứng dụng KHKT, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu công nghệ mới được áp dụng tại các doanh nghiệp nhân ngày doanh nghiệp Việt Nam (13/10); giới thiệu văn bản pháp quy về TCĐLCL; thủ tục cấp phép thiết bị X quang y tế; 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2249

Tổng số lượt xem: 4430437