Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 02-2022.

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 02-2022.

10:59 05/05/2022

Bài viết về hoạt động liên quan đến ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ năm 2022; Đề án “Hỗ trợ doanh  nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025; gương các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhờ xây dựng thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ; giới thiệu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận; giới thiệu doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; giới thiệu về Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh năm 2022; bảo hộ nhãn hiệu mang lại hiệu quả… (Số này phục vụ cho doanh nghiệp).

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 06-2021.

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 06-2021.

08:56 21/01/2022

Kết quả qua một năm hoạt động của Sở, các hoạt động chuyên ngành của Sở; giới thiệu kế hoạch tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh; Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần 3; Tuyên truyền thành tựu KH&CN trong các lĩnh vực của đời sống, sản xuất, các mô hình nông nghiệp hiệu quả, sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng; các bài viết về Tết Nhâm Dần 2022...

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 05-2021.

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 05-2021.

13:23 02/12/2021

Các bài viết tuyên truyền về kết quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhân ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10); kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN; đổi mới thiết bị, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nhân ngày doanh nghiệp Việt Nam (13/10)...
Bản tin khoa học và công nghệ số 04/2021.

Bản tin khoa học và công nghệ số 04/2021.

08:55 28/10/2021

Tuyên truyền về phát triển kinh tế nông thôn hướng đến nông nghiệp thông minh; kết quả thực hiện các đề tài, dự án KH-CN; các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả của tỉnh; các mô hình khởi nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh; gương sản xuất kinh doanh giỏi ở nông thôn và miền núi;…
Bản tin khoa học và công nghệ số 03/2021.

Bản tin khoa học và công nghệ số 03/2021.

09:08 28/07/2021

Bài viết tuyên truyền về ngày môi trường (ngày Môi trường thế giới (5/6); giới thiệu nội dung kế hoạch đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; kết quả hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất thân thiện với môi trường; giới thiệu các doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2019 và năm 2020; gương nông dân sản xuất giỏi, sáng tạo trong học tập theo Bác (kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5); kết quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh; các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, thân thiện với môi trường; …

Bản tin khoa học và công nghệ số 02/2021.

Bản tin khoa học và công nghệ số 02/2021.

09:42 02/06/2021

Bài viết về hoạt động liên quan đến ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); giới thiệu kết quả hoạt động về sở hữu trí tuệ của tỉnh; kết quả các đề tài, dự án của tỉnh; nhãn hàng hóa được bảo hộ; gương thầy thuốc giỏi với sáng kiến cải tiến; các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến tăng hiệu quả kinh doanh, tin khoa học công nghệ…
Bản tin khoa học và công nghệ số 01/2021.

Bản tin khoa học và công nghệ số 01/2021.

17:02 19/04/2021

Bản tin khoa học và công nghệ số 01/2021.
Kỷ yếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Kỷ yếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.

16:04 25/01/2021

Kỷ yếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.
Bản tin khoa học và công nghệ số 06/2020.

Bản tin khoa học và công nghệ số 06/2020.

15:21 25/01/2021

Tuyên truyền thành tựu KH&CN trong các lĩnh vực của đời sống, sản xuất; kết quả qua một năm hoạt động của Sở, các hoạt động chuyên ngành của Sở và các sở ngành liên quan, các bài viết về Tết Tân Sửu 2021...

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 578

Tổng số lượt xem: 1827266