Truy cập nội dung luôn

Tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc

Tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc

08:24 11/04/2024

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nội dung cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

11:09 27/03/2024

Với mục đích nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở vững mạnh, phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và vị trí việc làm.

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

15:06 22/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024.
Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

15:44 21/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/02/3024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

15:21 13/03/2024

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng năm 2024; Thành phần tham gia là đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; các tổ chức đào tạo, tư vấn về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; giảng viên về năng suất chất lượng của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; số lượng 50 học viên;

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

16:43 08/03/2024

Căn cứ Kế hoạch số 2554/KH-SKHCN ngày 30/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách hành chính năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính (TTHC), tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức năm 2024 như sau:

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024

09:12 06/03/2024

Thực hiện Công văn số 2009-CV/TU ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác dân vận năm 2024 và Chương trình phối hợp số 31-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 28/01/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 142-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 14/12/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024; Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 26/01/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024;

Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

09:02 06/03/2024

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024; căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch hành động như sau:

Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo “Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” năm 2024

Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo “Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” năm 2024

08:07 12/01/2024

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2024;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức khóa đào tạo “Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” năm 2024 với các nội dung sau:

Quy chế hoạt động của Cổng thông tin khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Quy chế hoạt động của Cổng thông tin khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

10:41 08/12/2023

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng thông tin khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1653

Tổng số lượt xem: 4430566