Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

 • Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Lớp thứ 2)

  Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Lớp thứ 2) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

 • Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

  Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lớp thứ 1).

 • Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo chuyên sâu về năng suất chất lượng

  Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng với tên khóa đào tạo: “Đo lường và cải tiến năng suất theo phương pháp Quản trị Tinh gọn - LEAN”.

 • Kế hoạch tổ chức Hội thảo về năng suất chất lượng

  Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

 • Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng - Khóa 3

  Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua việc cung cấp kiến thức chuyên môn về cải tiến năng suất, thực hành và đánh giá công cụ cải tiến 5S cho doanh nghiệp; đội ngũ tư vấn của tổ chức đào tạo, tư vấn về năng suất chất lượng; giảng viên năng suất chất lượng của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng - Khóa 3;

 • Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi

  Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TĐC ngày 12/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi;

 • Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 5

  Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 và Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 5 (gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

 • Kế hoạch thực hiện tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trong cơ quan, đơn vị năm 2023

  Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 2264/UBND-KTN ngày 22/5/2023 về việc tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong mùa khô và năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch Thực hiện tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trong cơ quan, đơn vị năm 2023.

 • Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

  Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2023;

 • Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc năm 2023

  Nhằm cung cấp kiến thức về sử dụng mã số, mã vạch và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/04/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 634/KH-SKHCN xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc năm 2023.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 487

Tổng số lượt xem: 3683958