Truy cập nội dung luôn

Quyết định phê duyệt đề tài khoa học công nghệ năm 2023 (đợt 3)

Quyết định phê duyệt đề tài khoa học công nghệ năm 2023 (đợt 3)

09:39 26/12/2023

Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế.

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023 (đợt 2)

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023 (đợt 2)

00:00 04/10/2023

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023 (đợt 2)
Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023

00:00 21/02/2023

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023 (Đợt 1)
Danh mục chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện năm 2023

Danh mục chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện năm 2023

19:50 28/01/2023

Phụ lục danh mục chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện năm 2023

(Kèm theo Quyết định số  95 /QĐ-UBND ngày 18 /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1985

Tổng số lượt xem: 4392968