Truy cập nội dung luôn
 • Tăng cường phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người

  Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1359/SKHCN-HCTH ngày 01/08/2023 về việc  tăng cường phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về phòng, chống ma túy, mua bán người để công chức, viên chức, người lao động của Sở và nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh.

 • Tháng hành động phòng, chống ma túy - Vì một cộng đồng sạch ma túy

  Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01- 30/6/2023 với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

 • MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021

  1. Theo quy định tại Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

  Thực hiện Công văn 918/SKHCN-HCTH ngày 02/6/2023 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. Trang thông tin điện tử Sở KHoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

 • Tăng cường phòng ngừa,đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

  Thực hiện Công văn số 1428/UBND-NC ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu công chức, viên chức và người lao động của Sở thực hiện các nội dung sau:

 • Phát động hưởng ứng Ngày Thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

  Tối 29/7, tại Nhà Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với chủ đề “Sử dụng và lạm dụng không gian mạng” nhằm lan tỏa thông điệp của chương trình; khẳng định cam kết của Chính phủ, nhân dân Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP); Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga dự lễ.

 • Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7

  Thực hiện Công văn số 2938/BCĐ138 ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 • Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

  Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2393/UBND-NC ngày 20/5/2022 về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022; Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6) năm 2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

 • Luật số 73/2021/QH14 - LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (hiệu lực từ 01/01/2022)

  Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14); có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

 • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh

  Theo nội dung Công văn số 05/BCĐ138 ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 717

Tổng số lượt xem: 3662200