Truy cập nội dung luôn

Triển khai ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Triển khai ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh

15:33 17/07/2023

Thực hiện Công văn số 1231/SKHCN-HCTH ngày 14/07/2023 của Sở KH&CN về việc triển khai ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. BBT Trang thông tin điện tử Sở KH&CN trích dẫn đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân  thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo các tài liệu hướng dẫn, gồm: 
Về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

09:43 02/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/5/2023 về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Triển khai Chỉ thị về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023

Triển khai Chỉ thị về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023

09:38 02/06/2023

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/5/2023 về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

11:07 02/06/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, thiên tai; đầu tư hiện đại hóa công nghệ quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn theo hướng tích hợp, đồng bộ, tự động hóa;  nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát phương án phòng, chống lũ, giảm ngập lụt ở hạ du....

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022

16:12 25/05/2022

Theo Công văn số 1580/SNNPTNT-TL ngày 19/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022;

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

10:37 11/05/2022

Theo Công văn số 1581/UBND-KTN ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025;

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2080

Tổng số lượt xem: 4430543