Truy cập nội dung luôn
 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 4-2023

  Trong số này:

  - Thông báo của một số nước thành viên WTO.

  - Danh sách Quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành

  - Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2023”

  - Cơ hội, thách thức đối với chuỗi cung ứng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh thực thi các FTA thế hệ mới

  - Những yêu cầu nội dung áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm khi xuất khẩu sang thị trường EU

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 03-2023.

  Trong số này:

  ➢ Thông báo của một số nước thành viên WTO;

  ➢ Danh sách Quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành;

  ➢ Chuẩn hóa dữ liệu kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia;

  ➢ EU miễn kiểm tra tại cửa khẩu với một số thực phẩm và đồ uống;

  ➢ LEAN – Giải pháp quản lý tinh gọn;

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 02-2023.

  Trong số này:

  ➢ Thông báo của một số nước thành viên WTO.

  ➢ Danh sách Quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành

  ➢ Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 05/2023

  ➢ Thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

  ➢ Đào tạo mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp và

  các cơ quan trên địa bàn tỉnh

  ➢ ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 01-2023.

  Trong số này:
  - Thông báo của một số nước thành viên WTO
  - Danh sáchQuy chuẩn kỹ thuậtđịa phươngmới ban hành
  - Nâng cao ý thức người tiêu dùng về mũ bảo hiểm đạt chuẩn
  - Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Côngnghệ
  - Chính sách nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU thay đổi ra sao?
  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
  - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạttrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 04/2022.

  Trong số này:

  • Thông báo của một số nước thành viên WTO
  • Danh sách Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.
  • Hướng dẫn nộp Hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP
  • Ngày Tiêu chuẩn Thế giới - World Standards Day (14/10/2022): Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn
  • ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo và những điều cần biết (phần 2)

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 03/2022.

  Trong số này:
  - Thông báo của một số nước thành viên WTO
  - Danh sáchQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. CácTiêu chuẩnQuốc giavề truy xuất nguồn gốc
  - Quản lý chuỗi cung ứng–giải pháp cho doanh nghiệp tối ưu hóa để duy trì tính cạnh tranh
  - Họp hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi
  - ISO 56000-Bộ tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo vànhữngđiều cần biết(phần 1)

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 02/2022.

  Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 02/2022.

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 01/2022

  Trong số này:

  Thông báo của một số nước thành viên WTO

  Danh sách Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia,tiêu chuẩn kỹ thuật mới ban hành

  Nghị định mới sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định hướng dẫn Luật Đo lường

  Một số quy định mới về ghi nhãn hàng hóa

  Triển khai tích hợp TTHC đo lường và đánh giá sự phù hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 04/2021.

  .

 • Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 03-2021.

  Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 03-2021.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 589

Tổng số lượt xem: 4093411