Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp.

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp.

15:17 05/05/2021

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 04/2/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, sáng ngày 05/5/2021, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

16:25 16/12/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1953

Tổng số lượt xem: 2063193