Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm

08:29 16/01/2024

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm. Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Kết luận thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết luận thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

21:17 29/12/2023

Thực hiện Quyết định thanh tra số 100/QĐ-TTraKHCN ngày 14/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 21/11/2023 đến ngày 04/12/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành làm việc với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đã kiểm tra, xác minh một số nội dung thanh tra.

Kết luận thanh tra về giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Kết luận thanh tra về giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

15:51 25/12/2023

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTraKHCN ngày 20/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về thanh tra giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, từ  ngày 31/10/2023 đến ngày 01/11/2023 Đoàn thanh tra về Sở hữu công nghiệp đã tiến hành thanh tra tại Hộ kinh doanh Quán cà phê Hanok coffee house (Hộ kinh doanh HANOK), tổ 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

15:46 25/12/2023

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTraKHCN ngày 18/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; từ ngày 25/9/2023 đến ngày 04/10/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 08/08 cơ sở về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Kết luận thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ

Kết luận thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ

09:30 13/09/2023

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTraKHCN ngày 10/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ, từ ngày 16/8/2023 đến ngày 25/8/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 10/13 cơ sở về đo lường, an toàn bức xạ trong hoạt động khám, chữa bệnh; Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 31/8/2023 của Trưởng đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận như sau:

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ

08:30 15/08/2023

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-TTraKHCN ngày 25/7/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về an toàn bức xạ; Quyết định số 60/QĐ-TTraKHCN ngày 31/7/2023 về việc thay đổi thành viên Đoàn Thanh tra, ngày 01 tháng 8 năm 2023 Đoàn thanh tra về an toàn bức xạ đã tiến hành thanh tra tại Phòng khám y khoa Hoàn Hảo, số 59 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

17:16 26/07/2023

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTraKHCN ngày 22/5/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, từ ngày 26/5/2023 đến ngày 09/6/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả kiểm tra cân ô tô của các cơ sở kinh doanh trong hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn tỉnh

Kết quả kiểm tra cân ô tô của các cơ sở kinh doanh trong hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn tỉnh

10:53 30/06/2023

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1928/UBND-KTN ngày 28/4/2023 về việc duy trì kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu mua, vận chuyển gỗ keo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2683/UBND-KTN ngày 13/6/2023 về việc kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở thu mua gỗ keo trên địa bàn xã Tịnh Giang; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

16:17 15/05/2023

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SKHCN ngày 29/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra nhà nước về đo lường; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cụ thể như sau:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 500

Tổng số lượt xem: 4093482