Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2012.

09/07/2013

Không có !

  

  TT   Tên đề tài, dự án   Thời gian
  thực hiện
1 Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi dê lai trên địa bàn vùng núi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 01/2009 – 01/2011   - Cơ quan chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Lục.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.     2 Hỗ trợ nhân rộng mô hình cải tạo giống và cải tiến kỹ thuật chăn nuôi trâu cho đồng bào dân tộc thiểu số Hrê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.  8/2009 – 8/2011   - Cơ quan chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài:  KS. Nguyễn Thanh Hiệp.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.     3 Hỗ trợ tiếp nhận công nghệ khai thác hải sản bằng lồng bẫy cải tiến cho ngư dân tại khu kinh tế Dung Quất và vùng ven. 01/2010 – 9/2011   - Cơ quan chủ trì: Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật NLN Dung Quất.     - Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Trọng Thảo.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.     4 Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin - bản đồ địa chất khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi. 5/2011 – 5/2012   - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ Địa chất.     - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Kim Long.     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên, Thiên nhiên và Môi trường.     5 Hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên đất gò đồi huyện Ba Tơ theo hướng sản xuất bền vững. 01/2010 – 6/2012   - Cơ quan chủ trì: Nhà máy đường Phổ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài: CN. Tạ Công Tường.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.     6 Ứng dụng mô hình trồng sắn xen canh, thâm canh và luân canh tạo năng suất cao, đảm bảo môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định cho người nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi. 01/2010 – 6/2012   - Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung.     - Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Đức Quang.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.     7 Nghiên cứu sưu tầm, bổ sung ca dao, dân ca người Việt ở Quảng Ngãi và ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu về ca dao dân ca. 7/2010 – 12/2011   - Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài:  CN. Lê Hồng Khánh.     - Lĩnh vực: Khoa học xã hội và Nhân văn.     8 Đánh giá kết quả điều trị bệnh đục thủy tinh thể bằng phẩu thuật ngoài bao đặt thủy tinh thể nhân tạo tại các huyện đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi. 5/2010 – 5/2012   - Cơ quan chủ trì: Trung tâm mắt Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài:  BS. Trương Quang Giống.     - Lĩnh vực: Y dược.     9 Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng và đề xuất giải pháp quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 8/2009 – 12/2012   - Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung.     - Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Minh Thọ.     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản.     10 Điều tra đánh giá nguồn lợi cá bống sông Trà Khúc. 7/2010 – 7/2012   - Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.     - Chủ nhiệm đề tài:  TS. Võ Văn Nha.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.    

 

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2144

Tổng số lượt xem: 2062915