Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2013.

26/12/2014

.

 

   TT   Tên đề tài, dự án   Thời gian
  thực hiện
1 Nghiên  cứu phục tráng giống tỏi Lý Sơn. 2009 - 2012   - Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ     - Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Huy Cường.     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.     2 Nghiên cứu biên soạn từ điển địa danh tỉnh Quảng Ngãi. 2010 – 2012   - Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.     - Chủ nhiệm đề tài:  Cao Văn Chư     - Lĩnh vực: Khoa học xã hội và Nhân văn.     3 Điều tra, đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam tỉnh Quảng Ngãi phục xây dựng khu bảo tồn gắn với du lịch sinh thái bền vững. 2010 – 2012   - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế.     - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Văn Phú.     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.     4 Điều tra, đánh giá thực trạng, nghiên cứu xây dựng đề án phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 2011 – 2012   - Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.     - Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Đức Nghiệm     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên, Thiên nhiên và Môi trường.       5 Điều tra, khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (kể cả phần mở rộng), đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác hại môi trường đến đa dạng sinh học. 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo.     - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Thanh Ca     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên, Thiên nhiên và Môi trường.      6 Điều tra, đánh giá thực trạng công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2011 - 2015 định hướng 2020. 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: Đại Học Đà Nẵng.     - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Trường Sơn     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên, Thiên nhiên và Môi trường.      7 Nghiên cứu, hiệu chỉnh bản đồ nguy cơ ngập lụt, mốc báo lũ theo các mức báo động lũ mới phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai tỉnh Quảng Ngãi. 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.     - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Chiến.     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên, Thiên nhiên và Môi trường.      8 Dự án sản xuất thử nghiệm gạch không nung từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama.     - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng.     - Lĩnh vực: Lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ     9 Nghiên cứu các giải pháp, cơ chế chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ cho việc mở rộng và phát triển bền vững Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quãng Ngãi 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: .     - Chủ nhiệm đề tài:     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên, Thiên nhiên và Môi trường.       10 Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Trường Thọ.     - Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn.      11 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả trung hòa nước mía hỗn hợp trong dây chuyền sản xuất đường RS tại Nhà máy đường Phổ Phong - Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi. 2011 – 2013   - Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh .     - Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thế, PGS-Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng .     - Lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.           

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2427

Tổng số lượt xem: 2062551