Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông tin địa chỉ liên hệ Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp.

12/03/2018

Không có !

​- Chương trình khoa học và công nghệ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020:

T​hông tin chi tiết liên hệ: Ông Võ Thanh Thoại - Số điện thoại: 0983.803.909


​- Chương trình khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020:

T​hông tin chi tiết liên hệ: Bà Hồ Thị Thanh Vân - Số điện thoại: 0986.647.108​

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2359

Tổng số lượt xem: 2062729