Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đánh giá hiệu quả giảm đau đa mô thức trên sản phụ phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiệu quả giảm đau đa mô thức trên sản phụ phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS.CKI.Dương Thị Chi.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản phụ phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả giảm đau đa mô thức ở đối tượng nghiên cứu.

Nội dung 1: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản phụ phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

+ Ghi nhận đặc điểm: tuổi, cân nặng, trình độ học vấn, số lần phẫu thuật, bệnh kèm, sinh hiệu trước phẫu thuật, cân nặng lúc sinh (con), chỉ định phẫu thuật lấy thai, thời gian phẫu thuật lấy thai, sinh hiệu, cận lâm sàng trước phẫu thuật.

Nội dung 2: Đánh giá hiệu quả giảm đau đa mô thức bằng kết hợp morphine tủy sống, paracetamol truyền tĩnh mạch và kháng viêm không steroid đặt hậu môn trên sản phụ phẫu thuật lấy thai.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng có so sánh.

- Kết quả dự kiến:

Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu, Bài báo nghiên cứu khoa học, phác đồ giảm đau đa mô thức chuẩn ứng dụng trong giảm đau sau phẫu thuật lấy thai. Tài liệu tham khảo cho các bệnh viện trong tỉnh.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2693

Tổng số lượt xem: 1971389