Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 01/2022

31/03/2022

Trong số này: Thông báo của một số nước thành viên WTO Danh sách Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia,tiêu chuẩn kỹ thuật mới ban hành Nghị định mới sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định hướng dẫn Luật Đo lường Một số quy định mới về ghi nhãn hàng hóa Triển khai tích hợp TTHC đo lường và đánh giá sự phù hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 01/2022 tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Bản tin TBT so 12022.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2653

Tổng số lượt xem: 1971286