Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu điều trị khe hở vòm miệng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu điều trị khe hở vòm miệng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Nguyễn Đình Tuyến - Huỳnh Thị Lệ Châu

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng của người bệnh khe hở vòm miệng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu 2: Đánh giá kết quả phẫu thuật  khe hở vòm miệng ở đối tượng nghiên cứu.

- Đặc điểm chung của bệnh nhân khe hở vòm miệng

 - Hình thái lâm sàng của người bệnh khe hở vòm miệng

 - Đánh giá kết quả sau mổ

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng mô tả, tiến cứu và theo dõi dọc.

- Kết quả dự kiến:

Kết quả phẫu thuật khe hở vòm miệng tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2856

Tổng số lượt xem: 1971612