Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 01/3/2022

02/03/2022

Tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19: Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến nay: 18.804 ca bệnh. Trong đó: Số ca khỏi bệnh: 16.008; Số bệnh nhân tử vong: 99; Tổng số ca hiện đang điều trị 2.697.

Phân tích số ca hiện đang điều trị (2.697)

+ Tại nhà: 2.470; tỷ lệ: 91,5%;

+ Tại khu cách ly F0 tập trung: 42; tỷ lệ: 1,6%;

+ Tại bệnh viện: 185; tỷ lệ: 6,9%;

+ Ca không triệu chứng và nhẹ: 2.580; tỷ lệ: 95,6%;

+ Ca trung bình: 73; tỷ lệ: 2,7%;

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện:

Cơ sở điều trị

Tổng số

bệnh nhân hiện có

Phân loại (số lượng, %)

Không triệu chứng

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Nguy kịch

Cơ sở 1

97

0

48

(49,5%)

45

(46,4%)

4 (4,1%)

0

Cơ sở 2

88

0

20 (21,6%)

28 (34,1%)

36

(39,8%)

4

(4,5%)

Tổng

cộng

185

0

68

(36,6%)

73 (39,2%)

40

(21,5%)

4

(2,7%)

 

 

Phân bổ tử vong theo huyện

Huyện

Tổng số

(Từ 01/01/2021

đến nay)

Số ca tử vong trong ngày

Tổng số ca tử vong

(Từ 01/01/2021 đến nay)

Số trường hợp đang điều trị/theo dõi

Bình Sơn

4817

01

17

461

Sơn Tịnh

2282

0

4

504

Thành phố

5401

0

41

992

Tư Nghĩa

1917

0

13

318

Nghĩa Hành

599

0

2

60

Mộ Đức

729

0

6

11

Đức Phổ

873

0

7

40

Trà Bồng

492

0

0

157

Lý Sơn

45

0

0

13

Sơn Hà

787

0

5

36

Sơn Tây

197

0

1

39

Minh Long

198

0

2

39

Ba Tơ

467

0

1

27

Tổng

18.804

01

99

2.697

 

 

Trí Nguyễn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2269

Tổng số lượt xem: 2062771