Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Về việc ban hành Quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19

30/11/2021

.

Nội dung Quyết định 1888/QĐ-UBND tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm: 1888QĐ-UBND.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2250

Tổng số lượt xem: 2062843