Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

23/07/2021

Sáng ngày 23/07/2021/ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tham gia Hội nghị gồm lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng; Trưởng, phó đơn vị thuộc Sở; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Công đoàn. Để đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị tổ chức giới hạn số lượng không quá 30 người tham gia và tuân thủ quy định 5k của Bộ y tế.

Đ/c Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn báo cao sơ kết đánhn giá kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán 6 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn báo cao sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán 6 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 20/01/2021. Sở đã tập trung tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản về kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025, tiêu biểu như Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2021 triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi...

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn, nghiêm túc xử lý kịp thời cơ sở vi phạm, góp phần tăng cường thực thi pháp luật về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức.

Phát biểu ý kiếm Phòng Quản lý khoa học.

Phát biểu ý kiến của Phòng Quản lý khoa học.

Theo dõi, quản lý 44 nhiệm vụ nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 30 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đã bám sát đề cương triển khai theo đúng tiến độ đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, đã tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2021 cho 53 học viên đang làm việc tại các tổ chức hoạt động bức xạ trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn cho 08 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế xây dựng hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động theo đúng quy định; cấp 07 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các cơ sở đủ điều kiện hoạt động đảm bảo 05 ngày làm việc, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ phát sinh đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian và đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đã thực hiện hướng dẫn cho 35 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá; tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Don Nghĩa Hòa”, “Đường phèn Nghĩa Dõng”, “Chanh thơm Bình Thanh”, “Ổi sạch Bình Hòa”, Mắm nhum Sa Huỳnh”, “Chăn nuôi Trà Phú”, “Du lịch Ba Tơ”, “Du lịch Đức Phổ”.

Phát biểu ý kiến của Phòng Công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành.

Phát biểu ý kiến của Phòng Công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành.

Hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Bình; tổ chức 03 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho trên 500 sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh; thành lập CLB khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian qua, CLB khởi nghiệp đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh như: Chợ phiên khởi nghiệp, cà phê đổi mới sang tạo, CEO talk, Hội thảo nâng cao năng lực cho các CLB khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định; thực hiện khảo sát nhu cầu tham dự lớp đào tạo và áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc Tiếp nhận 07 hồ sơ công bố hợp chuẩn cho các sản phẩm thép cuộn. Tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp quy cho các sản phẩm cáp thép dự ứng. Tiếp nhận và xác nhận 14 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng dây cáp điện, thép do các Công ty trên địa bàn tỉnh nhập khẩu.

Phát biểu ý kiến của Chánh Thanh tra Sở.

Phát biểu ý kiến của Chánh Thanh tra Sở.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã thực hiện điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở KH&CN. Theo đó, đã loại 33 cơ sở thuộc 28 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra do trùng lắp, chồng chéo với các sở khác; tổ chức triển khai 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 và 01 cuộc thanh tra đột xuất đối với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện đề tài: “Thực  nghiệm  mô  hình  trồng,  chế  biến  và  tiêu  thụ  sản  phẩm  Sacha  inchi (Plukenetia volubilis) theo chuỗi giá trị tại huyện Ba Tơ và huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi”. Tổng số đối tượng được thanh tra là 54 cơ sở, số phương tiện đo (PTĐ) đã kiểm tra là 132 cột đo xăng dầu; 25 cân phân tích; 60 cột đo xăng dầu, 62 mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ được giám định về đo lường; số mẫu hàng hóa được lấy mẫu trưng cầu giám định chất lượng, kết quả có 13/14 mẫu xăng dầu đạt yêu cầu, có 01 mẫu xăng Ron 92-E5 không đạt yêu cầu, có chỉ tiêu Etanol không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng và QCVN 01:2015/BKHCN (hàm lượng Etanol thấp hơn so với mức công bố); 42 mẫu vàng, trang sức mỹ nghệ đang trưng cầu giám định về chất lượng; qua tranh tra có 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm: 50.074.800 đồng.

Phát biểu ý kiến của Trung Tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

Phát biểu ý kiến của Trung Tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

Hoạt động Ứng dụng, thông tin, thống kê và dịch vụ khoa học công nghệ đã thực hiện đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng theo kế hoạch đề ra, đã tiến hành kiểm tra chất lượng các mặt hàng thiết yếu tỉnh cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 cho 09 doanh nghiệp;  thực hiện kiểm định 1.287 phương tiện đo (PTĐ) các loại (trong đó: 1.209 PTĐ đạt yêu cầu, 78 PTĐ không đạt yêu cầu); thực hiện thử nghiệm 271 mẫu các loại; đo hệ thống tiếp địa 148 hệ thống; thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đã cấp 02 giấy chứng nhận nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 04 giấy chứng nhận nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 phải tạm hoãn và chậm hơn so với kế hoạch của Sở đề ra.

Phát biểu ý kiến của Chánh Văn Phòng Sở.

Phát biểu ý kiến của Chánh Văn Phòng Sở.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở KH&CN tập trung tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành 55 nhiệm vụ theo kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 20/01/2021, trong đó có 9 nhiệm vụ từ 6 tháng đầu năm chuyển sang. Đặc biệt, tổ chức phân bổ 11.497 triệu đồng kinh phí sự nghiệp, thực hiện giải nhân 22.453 triệu đồng. Để hoàn thành kế hoạch, dự toán năm 2021, cần tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như trình phê duyệt và ký hợp đồng triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong năm 2021; đôn đốc, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 3 năm 2021; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ kiểm định, thử nghiệm; thanh tra, kiểm tra, đo lường chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin, thống kê khoa học công nghệ,...

Đ/c Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở phát biểu ý kiến.

Đ/c Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở phát biểu ý kiến.

Trong thời gian qua dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm đã làm ảnh hưởng đến trong công tác phát triển kinh tế của tỉnh cũng như triển khai nhiệm vụ của Sở. Qua Hội nghị này, lãnh đạo Sở yêu cầu công chức, viên chức và người lao động toàn Sở tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 20/01/2021; phải nổ lực, phấn đấu, triển khai, áp dụng mọi biện pháp có thể để hoàn thành mục tiêu kiếp vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Văn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2557

Tổng số lượt xem: 2012579