Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nghị Quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2021

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021, về Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mời bạn đọc xem nội dung Nghị Quyết tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Nghiquyet25.HDND.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1920

Tổng số lượt xem: 2063186