Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực Khoa học Xã hội năm 2022

13/08/2021

Chiều ngày 12/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KHCN lĩnh vực Khoa học Xã hội năm 2022. TS.Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng.

Năm 2022, lĩnh vực Khoa học Xã hội có tất cả 13 đề xuất đến từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ KH&CN; Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; Học viện Chính trị khu vực III; Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Nghiên cứu Chiến lược; Viện nghiên cứu Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ Môi trường (COSENT) – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng; Viện nghiên cứu Kinh doanh  - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.  

Hội đồng có trách nhiệm tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội thực hiện năm 2022 một cách chính xác, trung thực theo đúng quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Các nhiệm vụ của lĩnh vực này gồm: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; Xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN và tri thức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến 2050; Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030; Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề của cấp ủy cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghiên cứu xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Mô hình tham gia của người dân ở cấp cơ sở nhằm cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) – nghiên cứu ứng dụng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ hỗ trợ ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng tới phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi; Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030; Định hướng giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Tài nguyên môi trường của tỉnh Quảng Ngãi; Chính sách an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Đánh giá xây dựng và định hướng giải pháp phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Quảng Ngãi.

Thành viên Hội đồng trình bày các ý kiến thảo luận tại cuộc họp.

Hội đồng đã xác định các nhiệm vụ là đề tài hay dự án, tính cấp thiết và định hướng mục tiêu của từng nhiệm vụ, yêu cầu đối với kết quả nhiệm vụ, đơn vị nhận chuyển giao, địa chỉ ứng dụng các nhiệm vụ; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để đảm bảo các tiêu chí khi thực hiện.

Qua các đánh giá tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đã thống nhất 2/13 đề xuất nhiệm vụ; đó là “Nghiên cứu xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” và “Đánh giá xây dựng và định hướng giải pháp phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Quảng Ngãi” để đưa vào danh mục đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian đến. 

Quốc Dương

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2528

Tổng số lượt xem: 1970990